Our Results

จากการสนับสนุนของเราให้กับมูลนิธิพาร์ทเนอร์ เรามุ่งเน้นสร้างพลังและส่งเสริมพิฒนาศักยภาพให้กับพวกเขา เพื่อให้พวกเขาได้ส่งต่อพลังนี้ให้กับคนอื่น

โค้ชอาสา

เราจัดหากลุ่มโค้ชที่มีความชำนาญ ที่มีความรู้จากประสบการณ์ในทางปฏิบัติจริง   การโค้ชชิ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลยอมรับความแข็งแกร่งที่มีอยู่ภายในตนเอง  และตระหนักถึงศักยภาพของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดี  การโค้ชชิ่งสามารถช่วยให้แต่ละบุคคลบอกได้ถึงพลังที่มีอยู่ภายในตัวเองในขณะนี้  และวิธีที่จะทำให้พวกเขาสามารถใช้พลังเหล่านั้นได้ดีขึ้น  เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในชีวิต

กระบวนการโค้ชชิ่งของเราตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ของ Global Standard for Volunteering for Development ตามสถาบันชั้นนำสากล และเป็นไปตามหลักจริยธรรม ศีลธรรมตาม International Coaching Federation’s Code of Ethics and Core Competencies

Chemistry Coaching Session

โค้ชและผู้ถูกโค้ชจะได้รับการทดลองกระบวนการโค้ชชิ่ง 1 ครั้ง ก่อนที่พวกเขาจะตกลงทำงานร่วมกันในกระกวนการโค้ชชิ่งจริง 12 ชั่วโมง

Pre Questionnaire

ผู้ถูกโค้ชจะทำแบบสอบถามขั้นต้น เพื่อให้โค้ชได้เข้าใจถึงปัญหาหรือสถานการณ์ที่ทำให้กังวล

1 on 1 Coaching for 12 Hours

ภายใน 6 เดือน โค้ชและผู้ถูกโค้ชจะทำงานร่วมกัน 12 ชั่วโมง เพื่อหาวิธีการแก้ไขหรือบทเรียนที่จะช่วยให้เขามีความสุข

Post Questionnaire

ผู้ถูกโค้ชจะทำแบบสอบถามหลักจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการโค้ชชิ่งแล้ว เพื่อวัดผลความสำเร็จที่ได้!

1 %

ได้ผลลัพท์หลังโค้ชชิ่ง

1 %

สามารถรับมือกับความเครียดได้

1 %

มีความสุขกับชีวิต

NLP Communication Training

หลักสูตรนี้จะให้ชุดเครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบและสามารถสร้างการความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในตัวคุณเอง NLP จะช่วยให้เราตระหนักถึงกลไกการทำงานของจิตใจและจิตใต้สำนึก (Subconcious) ทำให้เรารู้วิธีการควบคุมความคิดและอารมณ์ของตนเอง โดยมีเทคนิควิธีการที่ช่วยจัดระบบความคิดของเราใหม่ (Re-programming Subconscious) ซึ่งจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในตัวเอง เอาชนะความเชื่อจำกัดที่มี (Limiting Belief) รวมทั้งส่งเสริมการขจัดอารมณ์ด้านลบ พัฒนาความเป็นผู้นำและการสื่อสารต่อผู้อื่นที่จะช่วยผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ต่อตนเองและคนรอบข้าง

1 %

ได้รับเทคนิคมากขึ้นหลักเข้าร่วมเรียน

1 %

สนุกและง่ายต่อการเรียน

1 %

แนะนำหลักสูตรนี้

เสริมสร้างความเป็นผู้นำ

พัฒนาความเป็นผู้นำในทุกด้าน รวมถึงการสื่อสารที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มีความมั่นใจ พัฒนาการคิดเชิงกลยุทธ์และการตั้งคำถามที่ช่วยแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องตามเวลาที่เหมาะสม

พัฒนาทักษากระบวนโค้ชชิ่ง

เมื่อคุณค้นพบเครื่องมือและเทคนิคทั้งหมดของ NLP คุณจะได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้วิธีการโค้ชชิ่ง ที่จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจถึงแก่นของปัญหาและวิธีการไขที่มีประสิทธิภาพ

ได้รับการรับรอง

การฝึกอบรม NLP Practitioner Leadership Certification นี้ได้รับการยอมรับในระดับสากลโลกโดย ABNLP ซึ่งเป็นหน่วยงาน NLP ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ละหลักสูตรได้รับการออกแบบอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้เรียนรู้ทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างสมบูณ์แบบ โดยหลังจากจบหลักสูตรคุณจะได้รับใบรับรอง ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองในระดับสากล

เติบโตในสายอาชีพ

เครื่องมือจาก NLP เหล่านี้ได้รับการรับรองว่าจะเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะและความคิดเชิงบวก ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณหรือตัวคุณเองเติบโต ได้อย่างรวดเร็ว

Empowering Women Workshop

เรารู้ว่าจากสถานการณ์ตึงเครียดที่มีทำให้เจ้าหน้าที่หลายท่านท้อแท้กับการทำงาน เราได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คุณได้แบ่งปันประสบการณ์ ค้นพบความสารมารถของตัวเอง และเรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร รวมทั้งเรียนรู้เท่าทันอารมณ์และความเป็นผู้นำในตนเอง

โค้ชคริสตี้ ครูผู้สอนจะพาคุณค้นพบพลังของตนเอง และสนับสนุนให้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันอย่างสวยงาม

ให้คุณได้เป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความเมตตา มีวิศัยทัศน์และเป้าที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขในการทำงาน และส่งพลังนี้ให้กับสตรีและเด็กที่คุณช่วยเหลือได้อีกมากมายในสังคม

Testimonial

It's a very nice and memorable experience meeting people like you all. Thanks for sharing time, love, appreciation, acceptance and everything positive in you. To our wonderful speaker, thanks for a really amazing knowledge that you imparted us. I really learned a lot, boost my confidence and treat myself like a super queen.
Fe Wilson
I wanted to say that I loved the workshop, I appreciate that you all shared. I especially enjoyed the breakout rooms and I would be happy to be in touch with any of you wonderful women. Christy, you are a powerhouse of information and although I have done workshops many times I have never taken one on this subject. One is never too old to learn - I have already had a meaningful discussion with my husband based only on yesterday.
Ros Rubinstein
I have learnt to build a great relationship with myself and it's pretty solid that I won't let anybody destroy it. I'm not the same person anymore; I have found myself, my passion, my happiness as well as my goals and, all I've been doing is to go for it! I'm a proud single mother of a 4-year-old boy.
Wantida Raksatip

Next Empowering Women Workshop