บุคลากรของเรา

พวกเราคือกลุ่มโค้ชที่มีความชำนาญ   ที่มีความรู้จากประสบการณ์ในทางปฏิบัติจริง   โค้ชชิ่งเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะช่วยให้แต่ละบุคคลยอมรับความแข็งแกร่งที่มีอยู่ภายในตนเอง

ประธานมูลนิธิดอกบัวสีชมพู

_AEY8570

คริสตี้ อภิมณฑล

Founder of Pink Lotus Foundation

MCC Certified ICF Coach , NCSC Certified

คุณคริสตี้เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสถานบัน ICF ระดับ MCC ซึ่งมีประสบการณ์ทางการโค้ชชิ่งมากกว่า 10,000 ชั่วโมงและเป็นประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิดอกบัวสีชมพู จากการนี้ คุณคริสตี้ยังเป็นโค้ชให้กับผู้หญิงหลายร้อยคนทั่วเอเชีย คุณคริสตี้ได้สัมผัสและรู้ถึงประโยชน์ของการเพิ่มขีดความสามารถในตนเอง และการโค้ชชิ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่นำไปสู่การสนับสนุนความก้าวหน้าเหล่านี้

“ฉันอยากจะขอบคุณผู้หญิงเหล่านั้น ผู้ซึ่งให้การช่วยเหลือแก่ฉัน โดยสนับสนุนผู้หญิงคนอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มีความท้าทายในวันนี้ ฉันเริ่มต้นงานนี้เมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยจัดเวิรค์ช็อปแรกของฉัน “Empowering Women” ขึ้นในกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันพวกเราจัดเวิร์คช็อปนี้ในทุก ๆ 6 เดือน และรวมไปถึงผู้เข้าร่วมทางออนไลน์จากทั่วโลก การก่อตั้งมูลนิธิดอกบัวสีชมพูเป็นส่วนหนึ่งให้เราดำเนินการงต่อไป คือการระดมโค้ชผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างมืออาชีพ เพื่อให้การโค้ชชิ่งแบบเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เพื่อผู้หญิงที่ขาดโอกาส”

ทีมของเรา

นาถฤดี ประกอบแก้ว

Treasurer

กิ๊กเป็นผู้ช่วยคุณคริสตี้ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิดอกบัวสีชมพู และเป็นผู้ช่วยคุณลุค ซัลเวย์ CEO ของ Coachology จากการเข้าร่วมเทรนนิ่งและช่วยเหลืองาน Empowering Women ทำให้กิ๊กมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิดอกบัวสีชมพู เพราะกิ๊กเข้าใจและต้องการให้สตรีและเด็ก มีความตระหนักถึงพลังที่มีอยู่ในตัวเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นได้ 

“ตั้งแต่ทำงานกับคุณคริสตี้และคุณลุค กิ๊กได้ซึมซับแนวความคิดการโคชชิ่งและมีแรงบันดาลใจที่อยากจะช่วยเหลือสตรีและเด็กให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในรูปแบบของเขาเอง”

วุฒิชัย สถาวรภรณ์

Manager

“ข้าพเจ้าเคยใช้ชีวิตเหมือนคนเดินละเมอเป็นเวลาหลายปีโดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมา จนกระทั่งวันนึง เมื่อข้าพเจ้าได้พบผู้ที่มอบดอกบัวให้แก่ข้าพเจ้า ดอกบัวเป็นสัญลักษณ์เครื่องมือที่ช่วยให้ได้ตื่นรู้และหลุดพ้นจากการหลับใหล ผลจากการได้รับดอกบัวนั้นทำให้ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นสมาชิกส่วนนึงของมูลนิธิดอกบัวสีชมพูแห่งนี้นี้ และปลุกให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นมาจากเตียงนอนทุกๆเช้า เพื่อมาช่วยเหลือและสนับสนุนให้คนอื่นได้รับดอกบัวแห่งการตื่นรู้นี้เช่นเดียวกัน”

อภิณญา มุณีแก้ว

Administrator

เมื่อมื่ฉันเริ่มทำงานที่มูลนิธินิดอกบัวสีชมพูและได้เข้าร่วมเวิร์คชอปหลายต่อหลายครั้ง ฉันเห็นผู้คนหลากหลายประเภท หลากหลายปัญหา และการดำรงชีวิตของพวกเขาที่แตกต่าง กันอย่างสิ้นเชิง และผู้คนส่วนมากไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมเวิร์คชอป หรือเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง การเป็นส่วนเล็กๆ ที่ได้ช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นให้ดีขึ้นและมีความสุข มันทำให้ฉันประทับใจทุกครั้ง และเมื่อพวกเขาเข้าใจตัวเอง มีความคิดเปลี่ยนไป กลายเป็นบุคคลที่มีพลังและมีความเชื่อมั่นอย่างที่ฉันเป็นในทุกวันนี้”

โค้ชของเรา

Nattee Tangratchataaree

ACC Certified, Master NLP Practioner, Sales Trainer

Punnapha Kiatpanya

ACC Certified, Specialized in Strategy Planning and Market Expansion

Kamolwan Kaewkoon

NLP Certified Coach, Design Thinking Strategy

Bongkotthip Srithavatchai

NLP Certified Coach, Consultant

Sylvia Tan Choon Teng

Certified Coach, NLP Master Coach

Sarah Meng

Head of Planning Certified Coach

Karen McClymont

ACC Certified and Consultant, NLP & Timeline Therapy Master Practitioner

Benjamin Wood

Potential & Mindset Coach, Certified Coach

Waralee Kaewkoon

Certified NLP Coach, Architect