พวกเราคือใคร?

พวกเราคือใคร

พวกเรามูลนิธิดอกบัวสีชมพู เป็นมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่ผู้หญิงและเด็กผ่านการพัฒนาตนเอง

เราให้บริการโค้ชชิ่ง การฝึกอบรม และเวิร์กชอปแบบโปรโบโน่แก่เจ้าหน้าที่ภายใต้มูลนิธิและองค์กรการกุศลที่มีความพยายามในการสนับสนุนผู้หญิงและเด็ก

คือการเสริมศักยภาพและพลังให้แก่สตรีและเด็กผ่านการพัฒนาตนเองอย่างมืออาชีพ                                                               

คือโลกที่ผู้หญิงและเด็กทุกคนได้รับพลังให้ตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของตน

 

เพื่อให้บริการการฝึกสอนและการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการเติบโตส่วนบุคคลของผู้หญิง เด็ก และบุคคลเฉพาะรายที่ด้อยโอกาสที่สนับสนุนการทำงานของสตรีและเด็ก

เวิร์คช็อปของเราสำหรับผู้หญิง

ถึงผู้หญิงที่พร้อมจะลุกขึ้นเพื่อตัวเองและยกระดับความเป็นผู้นำของเธอไปสู่อีกขั้นของความสำเร็จ....

ร่วมรับชมการเป็นส่วนหนึ่งกับโค้ชคริสตี้ในการเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้นำในระดับที่สูงขึ้น นี่คือเวิร์กชอปที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงธุรกิจโดยเฉพาะ นำเสนอจากประสบการณ์กว่าสามสิบปีของคริสตี้ที่ได้ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้หญิงมากมายในการเป็นผู้นำในระดับถัดไป

คุณค่าที่เรามอบให้

เราเชื่อในการเสริมพลังให้ทุกคนเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง

DEIB

เราเฉลิมฉลองความแตกต่างและรวมทุกความแต่งต่างไว้เป็นหนึ่งเดียวที่มนุษย์ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของการเติบโตส่วนบุคคล

Professionalism

ทุกงานกิจกรรมหรือภารกิจ เราทำงานอย่างตั้งใจและเป็นมืออาชีพอย่างดีที่สุดด้วยอาสาสมัคร ผู้เชี่ยวชาญ หุ้นส่วน และมูลนิธิต่างๆ เรามีมาตรฐานระดับสูง และรักษาความเป็นส่วนตัวและจริยธรรม

Action

เรารับฟังอย่างลึกซึ้ง ถามคำถามกระตุ้นความคิด ใช้การสอนผ่านการโค้ชชิ่ง และการบำบัดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกการกระทำที่เราทำ