สร้างพลังให้กับสังคมของเรา

โลกที่สตรีและเด็กทุกคนสร้างเสริมพลังให้เพิ่มศักยภาพของตนเอง เจ้าหน้าที่มูลนิธิมีความสุขทั้งกายและจิตใจ

พวกเราคือ

มูลนิธิดอกบัวสีชมพู  เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและจดทะเบียนภายในประเทศไทย

เราจัดการและสนับสนุนโค้ชอาสา สัมมนาและการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับสตรีและเด็ก เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพจิตให้มีความสุขในการทำงาน

plf vision

วิสัยทัศน์ของเรา

โลกที่เพิ่มขีดความสามารถ  และตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดแก่สตรีและเด็ก

ภารกิจของเรา

ให้บริการฝึกสอน  และฝึกอบรมแบบมืออาชีพที่ส่งผลในเชิงบวกต่อการเติบโตส่วนบุคคลของสตรีและเด็กที่ด้อยโอกาส

plf mission

ผลลัพท์ของเรา

500+

ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา Empowering Women

552

ชั่วโมงการโค้ชชิ่งและฝึกอบรมที่ทำไปแล้ว

45+

สนับสนุนเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิพาร์ทเนอร์

15

โค้ชอาสาที่เข้าร่วมโครงการ

5

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

60,000

มูลค่าการบริจาคของใข้จำเป็นให้กับเด็ก

งานของเรา

เอกลักษณ์ของตนเอง

ระบุเอกลักษณ์และศักยภาพของตนเองได้

ควบคุม

กำหนดทิศทางของชีวิตจนเองได้

เรียนรู้และเติบโต

เปลี่ยนจากการเป็นผู้สิ้นหวัง เป็นผู้ที่มีความมั่นใจ

การยกระดับ

การยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเอง และชุมชน

เราไม่สามารถประสบความสำเร็จได้เมื่อครึ่งหนึ่งของเราถูกฉุดรั้งไว้ เราขอเรียกร้องให้พี่สาว น้องสาวของเราทั่วโลกมีกล้าหาญ ยอมรับความเข้มแข็งในตัวเองและตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขา

Malala Yousafzai