สนับสนุนเรา!

สนับสนุนเรา

เข้าร่วมกับเราในการสนับสนุนเด็กและสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือ

เสริมศักยภาพสตรีและเด็กผ่านการพัฒนาตนเอง

 

ให้บริการการโค้งชิ่งอย่างมืออาชีพและการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพที่ส่งผลเชิงบวกต่อการเติบโตส่วนบุคคลของผู้หญิงและเด็ก

ติดต่อเรา

โทร: +66 91 982 0321

อีเมล์: cristy@pinklotus-foundation.org