พวกเราทำอะไร

จากจินตนาการของคุณสู่ความเป็นจริง​

พวกเราทำอะไร

ยินดีต้อนรับสู่ [มูลนิธิดอกบัวสีชมพู]! เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยเหลือชุมชนของเราผ่านโครงการริเริ่มและโปรแกรมต่างๆ ของเรา

ความคิดริเริ่มของเรา

ทุนหลักสูตรความเป็นผู้นำ NLP ฉบับภาษาไทย

NLP (Neuro-Linguistic Programming) ส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและธุรกิจผ่านเครื่องมือและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพ ช่วยจัดการความคิดและอารมณ์ ช่วยให้สามารถตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่เพื่อความสำเร็จและความสุขได้ เวิร์คช็อปภาษาไทยของเราเน้นการใช้ NLP เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และการสร้างอิทธิพล

NLP Leadership 4-in-1 Training Scholarship

การประชุมเชิงปฏิบัติการของเรานำโดยผู้สอนระดับโลกที่ได้รับการรับรองจาก MCC สองคน โดยโปรแกรมความเป็นผู้นำ (NLP) เพื่อส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้เครื่องมือในการจัดการความคิดและอารมณ์ บรรลุโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อความสำเร็จและความสุข และเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ การสื่อสาร และอิทธิพล

Empowering Women Workshops

เวิร์คช็อปนี้ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะ! ค้นพบเครื่องมืออันทรงพลังเพื่อพัฒนาอิทธิพล ความมั่นใจภายใน และความเป็นผู้หญิงที่ทรงพลัง ปลดปล่อยความเป็นตัวตนของคุณและเชื่อมต่อกับผู้หญิงที่มีใจเดียวกันซึ่งสนับสนุนซึ่งกันและกันในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับใหม่

Youth Development Programs

โครงการพัฒนาเยาวชนของเราได้รับการออกแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กๆ ผ่านเวิร์คช็อปที่มีส่วนร่วมซึ่งมุ่งเน้นทักษะความเป็นผู้นำและความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เวิร์กช็อปเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการรักตนเองและการเติบโตส่วนบุคคล โดยเตรียมเยาวชนให้มีเครื่องมือและความมั่นใจในการรับมือกับความท้าทายและประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ของชีวิต

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)

ร่วมกันเราจะสร้างได้มากยิ่งขึ้น

หากองค์กรของคุณกำลังมองหาการพัฒนาโครงการริเริ่มด้าน CSR หรือความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ โปรดพิจารณาร่วมมือกับเรา:

โอกาสในการสนับสนุน

คุณสามารถมีส่วนร่วมกับโครงการของเราได้โดยการบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นหรือให้การสนับสนุนทางการเงิน การบริจาคของคุณให้อำนาจแก่ผู้หญิงและเด็กโดยตรง โดยช่วยให้เราจัดหาทรัพยากรและโอกาสที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและการพัฒนาของพวกเขา การมีส่วนร่วมทุกครั้งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความพยายามของเราในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชุมชนของเรา

การสร้างโปรแกรมร่วมกัน

คุณสามารถร่วมมือกับเราในการออกแบบเวิร์คช็อปที่เหมาะกับทักษะและความรู้เฉพาะของผู้หญิงและเด็ก ไม่ว่าจะเป็นในด้านศิลปะ การศึกษา หรือสาขาอื่นๆ เมื่อร่วมมือกัน เราสามารถเสริมศักยภาพพวกเขาด้วยเครื่องมือและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเติบโตและประสบความสำเร็จ เข้าร่วมกับเราในการสร้างความแตกต่างที่มีความหมายในชีวิตของพวกเขาผ่านการพัฒนาโปรแกรมความร่วมมือ

มีส่วนร่วมกับเรา

ทางมูลนิธิดอกบัวสีชมพูเราขอเชิญคุณมาร่วมสร้างการขับเคลื่อนเชิงบวกที่มีความหมายต่อชุมชนของเรา คุณสามารถมีส่วนร่วมได้ดังนี้:

โอกาสอาสาสมัคร

  • ร่วมเป็นอาสาสมัคร: สละเวลาและทักษะของคุณเพื่อสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ ช่วงการฝึกสอน และโครงการพัฒนาเยาวชนของเรา
  • การให้คำปรึกษา: แบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณและให้คำปรึกษาแก่เยาวชนหรือผู้หญิงที่ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน

การสนับสนุนและความร่วมมือ

  • การสนับสนุน: สนับสนุนความคิดริเริ่มของเราผ่านการบริจาคทางการเงินหรือการบริจาคในรูปแบบต่างๆ สนับสนุนโปรแกรมหรือกิจกรรมเฉพาะเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของคุณต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ความร่วมมือ: ร่วมมือกับเราเพื่อร่วมสร้างโปรแกรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย CSR ของคุณ เราสามารถสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนในชีวิตของผู้หญิง เด็ก และเยาวชนได้เมื่อร่วมมือกัน