กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรมที่มูลนิธิดอกบัวสีชมพูจัดขึ้น

ผู้หญิงทรงพลัง 2567

มูลนิธิดอกบัวสีชมพู เป็นผู้นำจัด Empowered Women เพื่อยกระดับความรู้ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิพ่อเรย์ให้มีความรู้ในการจัดการอารมณ์ บริหารจัดการความคิดและศึกษาแนวคิดการสร้างคุณค่าจากภายในหัวใจสู่ภายนอกร่างกายเพื่อช่วยเสริมสร้างขวัญกำลังใจสตรีและเด็กในความดูแลของมูลนิธิ

การพัฒนาเยาวชน 2566

มูลนิธิดอกบัวสีชมพูได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับโรงเรียนพระมหาไถ่ในการบริหารงานวัดพระมหาไถ่ในโครงการ “พัฒนาเยาวชน. ค้นหาตัวตน ค้นหา Passion ของคุณ ตั้งเป้าหมายที่ต้องการและค้นหาผู้คน แบบอย่างที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ สร้างถ้อยคำอันทรงพลังปลุกพลังเชิงบวกเข้าสู่จิตใต้สำนึก งานนี้จัดขึ้นที่วัดพระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ผู้หญิงทรงพลัง 2566

การฝึกอบรมและเวิร์คช็อป Empowering Women โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจความหมายของการเห็นคุณค่าในตนเอง วิธีคิดและหลักการในการมอบความรักให้กับตนเองและสร้างขอบเขตส่วนบุคคลเพื่อปกป้องตนเองและรักษาอารมณ์เชิงบวก การฝึกอบรมและเวิร์คช็อปครั้งนี้จัดขึ้นที่สุนทรชีวิทย์ มูลนิธิคนเลี้ยงแกะที่ดี ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

NLP Communication Excellence

โปรแกรม NLP Communication Excellence ในเวอร์ชั่นภาษาไทยทำให้เราได้ตระหนักถึงกลไกของจิตใจ เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีควบคุมความคิดและอารมณ์ของเรา

ด้วยการรับรู้อย่างมีสติใหม่นี้ เราได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคทั้งหมดสำหรับการเขียนโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราใหม่เพื่อให้บรรลุความสำเร็จและความสุขที่มากขึ้นในทุกด้านของชีวิตและธุรกิจของเรา

เพิ่มศักยภาพให้กับนักธุรกิจหญิง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมพลังสตรีธุรกิจ เพื่อยกระดับความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Good Shepherd ให้มีความรู้ในการจัดการอารมณ์ จัดการความคิด และศึกษาแนวคิดการสร้างคุณค่าจากภายในสู่ภายนอก เพื่อช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับสตรีและเด็กในความดูแลของมูลนิธิ

NLP MASTER PRACTITIONER

โครงการฝึกอบรม NLP MASTER PRACTITIONER ฉบับภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 13-18 กันยายน 2566 มูลนิธิบัวชมพู ได้จัดอบรม NLP MASTER PRACTITIONER ฉบับภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมวาเลีย ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน มูลนิธิคลองเตย และผู้บริหารองค์กรการกุศล องค์กรการกุศล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมของมูลนิธิของเรา โปรดไปที่ลิงก์ด้านล่าง